Cài đặt Taobao (Samsung/LG/Sony/Oppo…)

bởi admin

13. Bắt đầu cài đặt App taobao

 

Vào Google Play

 

14. trong phần tìm kiếm gõ taobao

 

15 hình ảnh ứng dụng sau khi cài đặt

 

16 Cho phép

 

17 Cho phép

 

18 Cho phép

 

19 Chọn dấu X

 

20 chọn hình người (tài khoản của tôi)

 

21 chọn đăng ký

 

22 Gồm 3 bước

1. Chọn mã quốc gia VN +84

2. Gõ số điện thoại cần đăng ký ( bỏ số 0 đầu )

3. Bấm vào để nhận tin nhắn xác nhận

 

23 nhập 6 số trong tin nhắn vào khung trong hình

 

24 Bấm vào để hoàn tất đăng ký tài khoản Taobao

%d bloggers like this: