Cài đặt Taobao (Iphone/Ipad)

bởi admin

Trước tiên cần thay đổi vùng quốc gia sang Trung Quốc

1. Vào phần Cài dặt ( Settings )

 

2. Bấm vào ( iTunes & App Store )

 

3. Bấm vào ( ID Apple )

 

4. Bấm vào ( Xem ID Apple )

 

5. Bấm vào  ( Quốc Gia/Khu Vực )

 

6. Bấm vào ( Thay Đổi Quốc Gia hoặc Vùng )

 

7. Bấm vào ( Trung Quốc đại lục )

 

8. ( Đồng ý )

 

9. ( Đồng ý )

 

10. Bấm vào như hình và điền nội dụng

 

11. Điền nội dung theo hình hướng dẫn

 

12. Bấm Tiếp theo vậy là hoàn thành rồi…

 

13. Bắt đầu cài đặt App taobao

 

Vào App Store

 

14. trong phần tìm kiếm gõ taobao

 

15 hình ảnh ứng dụng sau khi cài đặt

 

16 Cho phép

 

17 Cho phép

 

18 Cho phép

 

19 Chọn dấu X

 

20 chọn hình người (tài khoản của tôi)

 

21 chọn đăng ký

 

22 Gồm 3 bước

1. Chọn mã quốc gia VN +84

2. Gõ số điện thoại cần đăng ký ( bỏ số 0 đầu )

3. Bấm vào để nhận tin nhắn xác nhận

 

23 nhập 6 số trong tin nhắn vào khung trong hình

 

24 Bấm vào để hoàn tất đăng ký tài khoản Taobao

%d bloggers like this: